A downloadable game

Story: Your name is Mary. At school you learned about a tape. But that tape is different. When you see it you have 99% chance that you will die by 3 o'clock. The task is simple, you have to survive. But when you survive, someone else will die...

Historia: Nazywasz się Mary. W szkole dowiedziałaś się o taśmie, która jest inna niż wszystkie. Kiedy ją obejrzysz to masz 99% szans że o 3 w nocy umrzesz. Zadanie jest proste, musisz przetrwać. Ale kiedy przetrwasz, to umrze ktoś inny...

When you die, you will see a circle

Kiedy umrzesz, to zobaczysz krąg

Tape is inspired by the movie "The Ring" and "Paranormal Activity: The Ghost Dimension"

Taśma jest inspirowana filmem "The Ring" i "Paranormal Activity: Inny Wymiar"

Published Jul 07, 2017
StatusIn development
Authorbazz122
GenreAction